Νομικα αρθρα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Δικηγορικά Γραφεία σε Θεσσαλονίκη και Αριδαία.

Δικαστηριακή και Συμβουλευτική Δικηγορία-Διαμεσολάβηση και εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

Δραστηριοποίηση στην ευρύτερη περιοχή Θεσσσαλονίκης, Πέλλας (Αριδαία, Γιαννιτσά, Έδεσσα, Σκύδρα), Μακεδονίας και στην Αθήνα.


Συνεργασία με γραφεία σε όλη την Ελλάδα, στο εξωτερικό καθώς και ερευνητικούς φορείς.

1.07.2009

Τα Γραφεία

Τα Δικηγορικά Γραφεία Εμμανουήλ Αντ. Εμμανουηλίδη βρίσκονται σε Θεσσαλονίκη και Αριδαία. Στη μεν Θεσσαλονίκη το γραφείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, σε οικοδομή στην οδό Πολυτεχνείου 21 (προέκταση Τσιμισκή), στον 6ο όροφο , έναντι του πολυώροφου δημοτικού πάρκινγκ. Βρίσκεται σε κομβικό σημείο στο εμπορικό και διοικητικό κέντρο της πόλης. Στη δε Αριδαία το γραφείο στεγάζεται στον 3ο όροφο οικοδομής επί της οδού 4ης Νοεμβρίου 3. Το γραφείο Αριδαίας βρίσκεται σε απόσταση 10 λεπτών από την Έδεσσα και τη Σκύδρα και 25 λεπτών από τα Γιαννιτσά. Στις εγκαταστάσεις των γραφείων υπάρχει πλήρης ηλεκτρονικός εξοπλισμός, με υπολογιστές και περιφερειακά τελευταίας γενιάς. Διαδίκτυο και νέες τεχνολογίες βρίσκονται στην υπηρεσία των πελατών για την άριστη παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ιδίως παρέχονται υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης. Στην έδρα των γραφείων υπάρχει μεγάλη βιβλιοθήκη, πλήρως ενημερωμένη. Οι ελληνόγλωσσοι και ξενόγλωσσοι τίτλοι προέρχονται από το σύνολο των νομικών εκδόσεων της Ελλάδας και από μεγάλα ιδρύματα του εξωτερικού. Ο περιοδικός τύπος είναι τακτικός και αφορά το σύνολο των δικαιικών κλάδων. Τα γραφεία επικουρούνται από πλήρως μηχανογραφημένη και άριστα καταρτισμένη γραμματειακή και λογιστική υποστήριξη.

Δραστηριότητες

ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ & ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ:

Αστικό: Ενοχικά, Πώληση, Ακίνητα, Κτηματικά, Μισθώσεις, Κληρονομικά, Οικογενειακό

Εμπορικό: Αξιόγραφα, Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, Προσωπικές Εταιρίες, Γενικό Εμπορικό, Πτώχευση, Ασφαλιστικό δίκαιο, Προστασία Καταναλωτή, Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία, δίκαιο Σημάτων, Τραπεζικό, Οικονομικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο

Αυτοκινητιστικό δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

Στρατιωτικό Δίκαιο: Στρατολογικά, Στρατιωτικά Ποινικά, Κρίσεις, Παραιτήσεις

Εργατικό Δίκαιο/Κοινωνικές Ασφαλίσεις: Εργατικές διαφορές, Άδειες, Μισθολογικές διαφορές, Συμβασιούχοι, Επιδόματα, Συντάξεις, Αναπηρίες

Δίκαιο Αλλοδαπών

Δημόσιο Δίκαι
ο: Φορολογικό, Πολεοδομικό, Δασικό, ΟΤΑ, Δημοσιοϋπαλληλικό, Εκπαιδευτικό, ΑΣΕΠ, δίκαιο Περιβάλλοντος.

Διαμεσολάβηση: Σε αστικές και εμπορικές ημεδαπές, ευρωπαϊκές και διασυνοριακές υποθέσεις.

Ακόμα, αναλαμβάνονται εργασίες παροχής υπηρεσιών διοικητικής-ιδιωτικής φύσης και διαμεσολάβησης, έρευνες σε δημόσιες υπηρεσίες, μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων, νομιμοποιήσεις κ.α.

Συνεργασίες

Η ανάγκη άμεσης παροχής στους εντολείς μας νομικών υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό είναι μόνιμος στόχος μας.

Για την πληρέστερη περάτωση μιας υπόθεσης βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή και επικοινωνία με άλλους κλάδους της νομικής επιστήμης, όπως συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, νομικούς εκδότες καθώς και καθηγητές στις νομικές σχολές.

Για τις υποθέσεις ακινήτων παρέχεται πλήρης συνεργασία με τεχνικούς επιστήμονες, λ.χ. πολιτικούς, τοπογράφους, μηχανολόγους, ηλεκτρονικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες, κτηματομεσίτες, υπηρεσίες real estate τραπεζών.

Για ζητήματα εμπορικού και δημοσίου δικαίου, η συνεργασία μας με λογιστές, φοροτεχνικούς, τραπεζικούς, ασφαλιστές αποτελούν κριτήρια επιτυχούς προσέγγισης της υπόθεσης.

Για ζητήματα ποινικού δικαίου συνεργαζόμαστε με ειδικούς γραφολόγους, ιατροδικαστές και ερευνητές, ενώ επί θεμάτων τεχνολογίας-internet υπάρχει η αρωγή ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Επί ζητημάτων διεθνούς δικαίου υπάρχει διαρκής επαφή με οργανισμούς, ερευνητικούς φορείς, πανεπιστήμια και επαγγελματικές ενώσεις σε διεθνές και ενωσιακό επίπεδο.

Δημοσιεύσεις

Στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας έχουν δημοσιευτεί τα παρακάτω άρθρα και εργασίες:

«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα. Παρόν-μέλλον-νομική διάσταση»
«Ναρκωτικά, ένα δικαιικό και κοινωνικό φαινόμενο»
«Το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης. Μια πρώτη προσέγγιση»
«Άρθρο 16. Μύθοι και πραγματικότητες»
«Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Έννοια, λειτουργία, διαδικασίες, απολογισμός, έργα»

«Το Ευρωπαϊκό Σύστημα-ΕΣΔΑ/1950 – Η σύμβαση και τα πρωτόκολλα - Οι ρυθμίσεις – Εθνική και διεθνής προστασία – Όργανα ελέγχου»

«Πώς φτάσαμε και τι είναι η Συνθήκη της Λισσαβόνας»
«Υπόθεση Κουρουπητός, Σκουπιδότοποι και Περιβάλλον»
«Ενιαίος χώρος ελευθερίας, ασφάλειας, δικαιοσύνης. Ο ρόλος του ΔΕΚ»
«Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων στο κοινοτικό χώρο. Άρθρα 26-30 ΣΕΚ»

«Ενεργειακό Οικονομικό Διεθνές Περιβάλλον. Η στάση της Ελλάδας, Ο αγωγός Μπουργκάς-Αλεξ/λη»
«Ελληνική Αναπτυξιακή Συνεργασία»

«Τα δυτικά Βαλκάνια. Από την πυριτιδαποθήκη στη μαύρη τρύπα της Ευρώπης»
«Μια Ένωση για τη Μεσόγειο»
«Η επισιτιστική κρίση»
«Ένα νέο κράτος στη γειτονιά μας. Κοσσυφοπέδιο. Νομική διάσταση αναγνώρισης»
«Η πολιτική και νομική πραγματικότητα του κυπριακού προβλήματος»

«Η συνθήκη μερικού περιορισμού των πυρηνικών δοκιμών»
«Ο διάλογος ΗΠΑ – ΕΣΣΔ και η πολιτική Γκορμπατσόφ»
«Η εξωτερική πολιτική της Γερμανίας, 1989-2003»

Bio

Ο Εμμανουήλ Αντ. Εμμανουηλίδης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Η καταγωγή του είναι από το Άλωρο και τους Προμάχους Αριδαίας.

Αποφοίτησε από το 3ο Ενιαίο Λύκειο Σταυρούπολης και εισήχθη στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Περάτωσε μετά από τετραετή φοίτηση τις προπτυχιακές του σπουδές και αποφοίτησε με βαθμό πτυχίου Λίαν Καλώς.

Εισήχθη στο πρώτο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Νομικής, Τομέα Διεθνών Σπουδών. Στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών του ασχολήθηκε με το Δημόσιο Διεθνές, Ευρωπαϊκό, Οικονομικό Δίκαιο, τα δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη Διπλωματική Ιστορία καθώς και τις Διεθνείς Σχέσεις. Περάτωσε μετά από διετή φοίτηση τις μεταπτυχιακές του σπουδές και αποφοίτησε με βαθμό Άριστα.

Εισήχθη στο δεύτερο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Νομικής, Τομέα Διεθνών Σπουδών. Στα πλαίσια του διδακτορικού του εκπονεί διατριβή στη διπλωματική ιστορία με θέμα την "Εξωτερική πολιτική των κυβερνήσεων Καραμανλή-Παπανδρέου στα Βαλκάνια, 1974-1989".

Είναι υπότροφος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέσω των "Αριστείων 2012". 
Αρθρογραφεί σε επιστημονικά περιοδικά και τον Τύπο.

Εγγράφηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και Έδεσσας, ως ασκούμενος και περάτωσε επιτυχώς την άσκησή του. Συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα δικηγορικά γραφεία της πόλης και επιμελήθηκε πλήθος υποθέσεων, ποικίλων νομικών θεμάτων και σημαντικής υφής.

Από τις αρχές του 2009 διατηρεί Γραφεία τόσο στην πόλη της Θεσσαλονίκης όσο και της Αριδαίας. Οι επαγγελματικές του δραστηριότητες ανάγονται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, Πέλλας (Αριδαία, Γιαννιτσά, Έδεσσα, Σκύδρα), σε Μακεδονία-Θράκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Σε λειτουργία τελεί ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων γραφείων δικηγόρων και άλλων επαγγελματιών σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό.

Από το 2013 καταρτίστηκε και διαπιστεύτηκε ως Διαμεσολαβητής από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης-ADR Group και επέτυχε στις γραπτές εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

Μιλά την αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα σε πολύ καλό επίπεδο.

Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στην 113 Πτέρυγα Μάχης της Π.Α. όπου και ασχολήθηκε με στρατιωτικοποινικά και στρατολογικά θέματα.

Σπουδάζει Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Είναι διπλωματούχος Πιάνου, Αρμονίας, Αντίστιξης και Φυγής, έχοντας διδάξει Πιάνο, Αρμόνιο, Ακκορντεόν, Ανώτερα Θεωρητικά και Φωνητική. Έχει συνθέσει πάνω από 400 έργα που καλύπτουν ευρύ μέρος του μουσικού ρεπερτορίου. 

Είναι μέλος της "Δικηγορικής Κομπανίας Θεσσαλονίκης", του Συλλόγου Φίλων Μουσικής "Αρίων", του Θεατρικού Συλλόγου "προΘεση" και του μουσικού συγκροτήματος "Λυμένα Κορδόνια".

Είναι παντρεμένος με την Ελένη Πανάτσια, δασκάλα.